***************************************************************************************************
Photobucket
Tak ada yang lebih layak bagi persembahan seorang hamba pada sang Khaliq, kecuali perasaan syukur yang di aplikasikan dengan tindak tanduk yang mengandung keimanan,ketaqwaan dan rasa cinta yang mendalam kepada NYA.Shalawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhamad Saw, sebagai uswatun hasanah yang paling utama dalam hal taqwa dan penunjuk jalan menuju arah ma'rifatullah

Blog ioni saya hadirkan kehadapan pembaca, seri dialog penyejuk hati bertajuk " Dialog Ma'rifat "

Hadiah Yang Mensucikan Jiwa

05.54 Edit This 0 Comments »

Hadiah apa yang bisa mensucikan jiwa seseorang ?
Yaitu hadiah hikmah yang bisa membawa ketenangan dan keimanan bagi orang yang menerimanya. Sebagaimana yang di katakan oleh Umar bin Khathab ra adalah :

barang siapa meninggalkan ucapan yang berlebih-lebihan, maka dia akan di beri hadiah berupa hikmah.
barang siapa meninggalkan penglihatan yang berlebih - lebihan, maka dia akan di beri hadiah kekhusu'an dalam hati.

barang siapa meninggalkan makan secara berlebihan, maka dia di beri perasaan takut oleh Allah.
barang siapa meninggalkan gemerlapnya harta duniawi,maka akan di beri hadiah berupa kecintaan pada akherat.
barangs iapa meninggalkan perhatiannya pada aib orang lain, maka dia akan di beri hadiah kemaslahatan dalam meniti ain sendiri.
barang siapa meninggalkan penelitian tentang wujud Allah, maka dia akan diberi hadiah terhindar dari sifat munafiq.

0 komentar:

Posting Komentar